Roman’ın resminin üstündeki kardan adam

Bu gün iMovie kullanma zorunluluğundan kurtuldum çünkü Prcessing’in Tools menüsü altındaki Movie Maker’ı farkettim. Roman’ın resminin üstünde faremle hareket ettirebileceğim bir minik kardan adam yerleştirdim.

Öğrendiklerim:

1. Arkaplan resmi eklemek
Taslağını oluşturduğumuz dosyaya istesiğimiz resmi kaydediyoruz ve kodda tanımlıyoruz. Dikkat edilmesi gereken tek nokta resmin boyutlarıyla kodun size kısmındaki boyutlar aynı olmalı.

2. Draw’ın sadeleştrilmesi
Yine draw bölümünde çiziyoruz ancak o bölümün karmakarışık olup kafa karıştırmasını istemiyorsak verdiğimiz görevleri ayrı ayrı belirtebiliyoruz. void move ve void snowman diye iki yerde verdiğim komutları detaylandırdım.

3. Hareket
Basit bir matematiğe dayalı bir x tamsayısını başta tanımlayıp move bölümünde de 1'er arttırmamız gerekiyor. X’in genişlikten büyük olması koşulu kardan adamın sayfanın en sağına geldiği durum. Bu durumda x’e 0 dan tekrar başla diyerek kardan adamı sürekli hareket halinde tutabiliyoruz.

4.Kardan adam çizimi
Başka çizim programlarında çizip Processin’te kullanabiliyormuşuz ama ben bu gün tamamen programın içinde çizdim. Kodda da yanlarına ne nedir yazdım.

5.Github kullanımı
Github diye bi sitede yazdığımız kodu saklayabiliyoruz. Yeni Gist oluştur bölümüne kaydettim.

Linki:

https://gist.github.com/ayseglass/5a62961bceb06b4a48f10220f674ef74

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store