Processing’te Operatörler

Matematikteki işlem sırası, programlamada da kullanılır. Bu sayede, kod uygun şekilde bilgisayar tarafından okunabilir. Ama programlamada, matematikten bildiğimiz +, = gibi semboller, farklı anlamlara gelebilmekte. Casey Reas ve Ben Fry’ın hazırladığı, Processinge Başlangıç kitabında, kullanılan operatörlerin bir listesini bulabiliyoruz. Mimarların sıklıkla kullanabileceğini düşündüğüm operatörleri aşağıda belirttim.

 1. ( ) : İşlemlerin öncelikle parantez içindeki bölümü okunur. Örneğin x* (y + z) işleminde, kod öncelikle y + z işlemini gerçekleştirir. Bu kısım matematikteki işlem sıralaması ile aynı.
 2. + ve - : toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 3. * / % : çarpma ve bölme işlemleri için kullanılır.
 4. =, +=, -=, *=, %= : Atama işlemi için kullanılır ve eşitlik belirtmek zorunda değildir. Örneğin, x = x + 10 ya da x = 25 gibi. ++, +=, ya da- -operatörleri, işlemi kısa yoldan yazmamızı sağlar. Örneğin,
  x = x + 10 ve x += 10,
  x = x + 1 ve x ++,
  y = y-25 ve y-= 25, aynı işlemi gerçekleştirir.
 5. ==, != : Eşitlik belirtir. Örneğin if (x = = y) şeklinde kodladığımızda, x’in y ile eşit olduğu durumları belirtmek istemişizdir.

Kitabın linki: https://processing.org/books/#reasfry2

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com