Octave’de Matris Görselleştirmesi

Biraz önce Octave ile ilgili bir videoda beğendiğim bir görselleştirme yöntemi ile karşılaştım. Sadece iki satır kod yazarak istediğimiz satır ve sütundaki matrisleri görselleştirebiliyoruz. Octave’i açıp yazmamız gerekenler aşağıda :)

Magic komutu her satırın veya sütunun toplamının eşit olduğu bir matris çeşidi yaratıyor. Bu çalışma için ben 10 satırlı ve 10 sütunlu bir matris yarattım. Parantezlerin içine farklı matrisler de yazılabilir.

İlk komutum: A = magic(10)

1. komutumdan sonra elde ettiğim görüntü.

İkinci komutum: imagesc(A)

2. komutumdan sonra elde ettiğim görüntü

2 komut sonunda açılan pencerede elde ettiğim görselim:

Açılan “Figure 1” ekranında doğrudan düzenlemeler yapılabiliyor. Üstüne yazılar eklenebiliyor, akslar kaldırılabiliyor, ölçek değişimi ya da ızgara eklenebiliyor.

Güzel bir cephe çalışmasında ya da iç mimari dokularda kullanılabilir diye düşünüyorum :)

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store