Octave programını macOS ‘ye indirmek ve kurmak

Sayısal hesaplamalar yapmak için kullanılan GNU Octave’i macOS’ye indirmek biraz daha zor. Youtube’da tesadüfen denk geldiğim Kishan Kumar Chandravanshi videosu sayesinde başardım. Octave’i ancak bir başka program üzerinden yükleyebiliyoruz. Öncelikle https://brew.sh/ sitesine girip kutunun içindeki kodu kopyalamamız gerekiyor. Kodu aşağıda belirttim.

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Sonrasında Terminali açarak kodu yapıştırmalıyız. Parola istediğinde bilgisayarımıza yükleme yapmak için kullandığımız parolayı giriyoruz. Yazdığınız her görevden sonra enter tuşuna basmayı unutmayın :) Brew yüklemesi bittiğinde Terminale brew upgrade && brew update yazarak güncellememiz gerekiyor. Parola isteyecektir, aynı şekilde parolamızı yazıyoruz. Başka bir kod yazmadan terminaldeki yüklemenin bitmesini beklemeliyiz. Installation successful! cümlesini gördüğümüzde, Brew hazır ve Octave indirmeye başlayabiliriz demektir. Yüklemeyi başlatmak için Terminale brew install octave yazıp enter tuşuna basmamız gerekiyor. Ekranınız aşağıdaki gibi görünüyorsa, yüklemeniz gerçekleşiyor demektir.

Sonrasında Ayses-MacBook-Pro:~ ayseglass$ benzeri bir cümle gördüğünüzde octave yazarak yüklemenizin gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilirsiniz. Eğer yüklemeniz başarılıysa ekranınız aşağıdaki gibi görünmeli.

Artık Octave kullanıma hazır. Ben bir toplama işlemi ve bir matris denedim. Matris yazarken köşeli parantez (klavyede: alt + 8 ve 9 ) kullanmaya dikkat etmeliyiz.

Bir matris daha hazırlayıp matris toplamını kolayca bulabiliriz. Bir B matrisi hazırlayıp A ile toplayarak C matrisini elde etmek istersek: Yazmamız gerekenler:

A = [1 3 5; 2 4 5; 4 5 7; 2 3 6]

B = [2 3 4; 5 6 7; 8 4 3; 2 3 5]

C = A + B

Eğer ekranınız aşağıdaki gibi görünüyorsa saniyeler içinde C’yi elde ettiniz ve mutlusunuz demektir :)

Görüşmek üzere

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store