Mouse butonları ile renk değiştirmek

Eğlenceli bulduğum bir deneme yaptım. Hep tek bir tuşa basıp proje sunumlarının renklerini değiştirmek istemişimdir. Processing ile yapmak kolaya benziyor. Bu gün sadece sol, sağ ve orta tuşa basarak bir şeklin rengini değiştirmeyi öğrendim. Mouseun sol tuşu dairemizi gri, sağ tuşu ise pembeye boyuyor. Bir sonraki denemem bir plan şeması üstünde bunu gerçekleştirebilir miyim olacak. Aşağıda koda açıklamaları yazdım.

void setup () {size (500,500);
}
void draw() {
frameRate(10);
ellipse(250,250,500,500);

//dairemizi çizdik
}

void mousePressed() {
if (mouseButton == LEFT) {
fill(154);

//sol tuşa bastığımda 154 rengine boya
} else if (mouseButton == RIGHT) {
fill(252,207,207);

//sağ tuşa bastığımda pembeye boya
} else {
fill(126);

//orta tuşa bastığımda 126 rengine boya
}
}

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store