Programlama ile ilgili çalışmalar yapmaya ve öğrenmeye karar verdim. Başkalarına da yardımcı olabilmesi için bu gün öğrendiklerimi ve animasyonda kullandıklarımı özet halinde yazdım. Proccesing ve iMovie ile oluşturduğum tasarımımın kodlarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Dilerseniz kopyalayıp yapıştırarak üstünde denemeler yapabilirsiniz. Benimle birlikte programlama yolculuğuna katılmak isteyen varsa akustikmimar.com’dan bana ulaşabilirler. Herkese iyi eğlenceler.

Bu animasyonda mouse hareketlerine göre kareler y ekseni üstünde, dairelerse x ekseni üstünde tekrar tekrar çizilirler.

Proccesing’te öğrendiklerim:

1. Setup kısmına yazdıklarımız tüm programı etkiler ve stabildir.
2. Draw kısmına yazdıklarımız üst üste sürekli olarak çizer, sürekli hareket halindedir.
3. Pek çok basit geometrik şekil Processing’te tanımlanmıştır. Reference kısmından bu şekilleri nasıl yazacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu gün için ben daire ve dörtgeni öğrendim. Yazdığım rakamlar şeklin koordinat ekseninde konumunu ve boyutunu belirtmekte.
4. Fill ve stroke komutları renkleri düzenler. RGB olarak renk seçiminizi belirtebileceğiniz gibi random olarak rastgele de ayarlayabilirsiniz.
5. Kodun sonunda bulunan saveFrame tüm gördüğünüz resim karelerini dosyanıza kaydedecektir.

iMovie’de öğrendiklerim:

1.Tüm fotoğraf karelerinin seçildiğinden emin olmalıyız.
2. Frame rate 0.2 sn olarak ayarlanmalıdır.
3. Default bulunan Ken Burns Effect kaldırılmalıdır.

Animasyonun kodu:

void setup () {
size(600, 300);
background(118, 16, 185);
}

void draw () {
frameRate(10);
stroke (255, 255, 255);
fill(255, 0, 0);

rect(10, mouseY, 10, 10);
fill(255, 255, 0);
rect(150, mouseY, 10, 10);
fill(0, 255, 0);
rect(300, mouseY, 10, 10);
fill(0, 255, 255);
rect(450, mouseY, 10, 10);
fill(0, 0, 255);
rect(580, mouseY, 10, 10);

stroke (241, 265, 243);
fill( random(255), random(255), random(255), random(255));
ellipse (mouseX, 50, 10, 10);
ellipse (mouseX, 100, 20, 20);
ellipse (mouseX, 150, 10, 10);
fill( random(255), random(255), random(255), random(255));
ellipse (mouseX, 200, 20, 20);
ellipse (mouseX, 250, 10, 10);
saveFrame(“resim###”);
}

Her soruma cevap bulan Roman Glass’a, Parametrik Mimari doktora derslerine bebekle girmeme izin veren Kemal Şahin hocama ve Processing anlatımları için Daniel Shiffman’a çok teşekkür ederim.

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store