2

This is an example of parametric surface design for a ceiling. Inspired by the shapes of a restored floor and combined with acoustic needs of the room.

The old restored floor means something for the users. The moment that they wanted me to develop a ceiling design for their music room, I decided to keep the meaning. I kept the basic shapes and the lines of the floor that were years and years used by the family in this home next to the Bosporus. And I turned it to an acoustic ceiling which is hanged from the structural ceiling of…


The Lenzsiedlung built in 1970–80’s in Eimsbüttel, Hamburg. Around 3000 people lives here. Here is a short film about Lenzsiedlung: https://vimeo.com/filmeausbeton


Kodlama ile ilgilenen akustikçiler ve müzisyenler için inanılmaz eğlenceli bir program. Kodlayarak çizim yapmanın bir benzerini ses için sunan platformda harika ses projeleri gerçekleştirilebilir. Programın alt kısmında canlı kodlama ile ilgili açıklamalar, tutorial ve örnekler bulunuyor. Yardım menüsünde kopyalayıp yapıştırarak kullanabileceğimiz kod ile işe başlamalıyız. Sonrasında, çeşitli bölümlerle oynayarak bir dil öğrenir gibi hangi kelimenin ya da sayısal değerlerin ne anlama geldiğini deneyimleyerek öğrenebiliyoruz. Programı yeni keşfettiğim için henüz hakim değilim ancak ekranın üstünde run ile belirtilen butona basınca yazılan kodu duyabiliyoruz. Ben de, aşağıda kodu görülebilen bir canlı loop oluşturdum. Ekranım şöyle görünüyor:

live_loop :flibble do
sample :ambi_piano, rate…


Processing’te kendi fonksiyonumuzu yaratmak ve onu çağırarak kullanmak, programlayarak tasarlayabilmek için önemli bir adım. Tasarımcıları çizim yükünden kurtarmanın yanısıra, dijital bir eskiz defterinin sonsuz olanaklarını bizlere sunuyor. Örnek olarak bir ev çizelim.

//eskiz alanımızı belirleyelim
void setup() {
size(400, 400);
}
//çizimimizi yapalım
void draw() {
background(255);
//ev çeperi
line (150,150,150,250);
line (250,150,250,250);
line (150,250,250,250);
line (150,150,200,100);
line (200,100,250,150);
//pencereler
rect (165,160,30,30);
rect (205,160,30,30);
//kapı
rect (182,203,35,47);
}

İki ev çizelim:

Aşağıdaki iki evi, yukarıda belirttiğim koddaki gibi, koordinatları belirterek çizgi ve dikdörtgenlerle de çizebilirdik. Bu çözümleme, kodumuzu ve çalışma süremizi biraz uzatırdı, üstünde de pek çok işlemi yapamayacağımız için…


Mimarların proje çizimlerinde sıklıkla karşılaştıkları bir durum olan görsel çakıştırma işlemi, Processing’te kolayca yapılabilmekte. Örneğin, bir planlamada merdivenlerin, bacaların vb. kesitte nasıl planlandığını görmek isteyelim. Bu durumda, çakıştırmak istediğimiz görselleri (plan, kesit, perspektif ya da tefriş olabilir) Processing’te açtığımız eskiz dosyasına png olarak kayıt etmeliyiz. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, görsel isimlerinin doğru çağırılması. Processing ekranında yukarıda yer alan Sketch menüsünden Show sketch folder seçeneği ile eskiz dosyamıza ulaşabiliriz.

Tanımlamalarını yaparak görselleri draw fonksyonu içine getirdiğimizde, transparanlığı ile oynayarak üst üste çakıştırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki kodda, satırların hangi işlemleri gerçekleştirdiğini belirttim. Kendi görsellerimi de, denemeler yapılabilmesi için yükledim. Görseller…


Çok kısa bir kod ile çeşitli eskizler hazırlamak ya da imza atmak mümkün. Çizgi anlamına gelen Line parametrelerini mouse takip parametreleri olan mouseX, pmouseX gibi değişkenlerle belirttiğimizde çeşitli çizgi biçimleri elde edebiliyoruz. MouseX ve mouseY, farenin koordinatlarını belirtirken, pmouseX ve pmouseY, farenin bir önceki ekrandaki koordinatlarını kayıt eder.

Kesintisiz çizgi ile çizim yapmak istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

void setup() {
size(400, 200);
smooth(10);
}
void draw() {
//line(mouseX, mouseY, mouseX, mouseY);
//if (mousePressed == true) {
line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY);
//}
}


Bu gün Reas ve Fry’ın kitabında (46,47. sayfalar) belirtilen loop ile daire çizimi alıştırmaları ile oynadım. Loop ve pafta hizzalamalarını anlamak için oldukça faydalı bir alıştırma. Aşağıya yorumlarımı da yazdığım kodu bırakıyorum.

size(400, 400);
noStroke();
background(255);

noStroke(); //dairelerin kontür çizimi

//sayfanın kenarlarında yer alan daireler
for (int y = 0; y < height+ 40; y += 40) {
fill(211); //gri
ellipse(0, y, 40, 40);
}
for (int x = 0; x < width+ 40; x += 40) {
fill(255, 240, 245 ); //pembe
ellipse(x, 0, 40, 40);
}
//Aşağıdaki y’de hizzalama amaçlı küçük bir numara var. …


Döngü anlamına gelen Loop, hayati önem taşımakta. İlk başta anlaşılması biraz karmaşık gibi görünüyor ama tekrar tekrar yazılması gereken kodu kısalttığı için, çok pratik. Örneğin farklı boyutlarda, giderek büyüyen üçgenler çizmek istediğimizi varsayalım. Daha önce çizgi ve dörtgenlerle çalıştığım için örneğimi üçgen seçmek istedim. Mimari projelerde tekrar eden herhangi bir birim için kullanılabilir.

Öncelikle, büyük bir eskiz kağıdı açarak 1 üçgen çizelim.

size(900, 800);
strokeWeight(10);

int i =30;
triangle(i, 2*i, 2*i, i-10, 3*i, 2*i);

//bu bölümde i, 2*i : x1, y1 olmak üzere 1. ; 2*i, i-10 : x2, y2 olarak 2. noktanın ; 3*i, 2*i ise 3. …


Programlayarak tasarlarken dikkat edilmesi gereken bir nokta, Processing’in Pi sayısından (3.14159265359) tanıdığımız Radyan birimini kullanmasıdır. Aşağıdaki görselde, dairenin içindeki rakamlar açısal dereceleri belirtirken, Processing’te yazılması gereken kodları belirttim. Örneğin, 0 derece, TWO_PI yazılarak koda tanımlanır. 180 derece içinse PI yazılması gerekir. Kısayollar sayesinde, örneğin çeşitli mimari birimleri hareket ettirirken ya da çizim yaparken hızlanabilir, hassas ölçülerle çalışabiliriz.

Dr. Ayse Glass

Mimar Sinan Fine Arts University, Acoustic Consultant in Glass & Sabah / www.akustikmimar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store